atsiliepimas

atsiliepimas
recenzija a. n.
atsiliepimas (tarm.), vertinimas

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • atliepimas — 2 atliepìmas sm. (2) → 2 atliepti. 1. atsitrenkimas: Pasidėk ant akmens – būs geresnis atliepìmas Skdv. Kalant neturia atliepìmo Skdv. 2. N atbalsis, aidas. | refl. Q136, R400: Balso atsiliepimas SD60. ^ Koks šaukimas, toks ir atsiliepimas NžR …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atbalsis — ãtbalsis sm. (1) 1. aidas, skardas, atsiliepimas: Ai tu suūkštauk, regėsi, koks aiškus šiandien ãtbalsis Skd. Miške dainiuojant didelis ãtbalsis Užv. Šį vakarą skaidri dideliai, atbalsį atmuša Grg. Ausį siekė neaiškus miesto ūžesio atbalsis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • alio — interj. 1. aida (raginimui žymėti): Alio bėrasai! Ds. Alio alio jauteliai! Gs. 2. dui (bėgimui žymėti): Pasikėlė skvernus, ir alio per kalną! Ds. Jautis, uodegą užsidėjęs ant pečių, alio bėgt! BsPIII218. | O alio alio (piemenų raliavimas) Gs. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atestacija — atestãcija sf. (1) DŽ atsiliepimas, charakteristika, duodama kam nors …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atgarsis — ãtgarsis sm. (1) 1. K garso atsikartojimas, atbalsis, skardas, aidas: Tolie dainiuojant, jų ãtgarsis atskamba pas mus Prk. Atsiliepė atgarsis tilstančios jų dainelės Žem. 2. DŽ prk. atsiliepimas, reagavimas į ką: Tas raginimas sutiko plačiausią …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atoliepis — sm. (1) atsiliepimas: Noriu turėti jos atoliepį, visas jos mintis, jos sielą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • balsas — bal̃sas sm. (4, 2) 1. gerklų ir kitų padargų išduodamas garsas: Jo labai laibas bal̃sas, moteriškas Rm. Aš jį iš bal̃so pažinau Sb. Ir bal̃sas užkibo bedainiuojant Grg. Jis juokias piktu balsù KI138. Žmogus ką junta savo širdy, tai ir balsu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • charakteristika — charakterìstika sf. (1) TrpŽ 1. skiriamųjų ypatybių apibrėžimas, aprašymas, apibūdinimas: Kiekvienas jo portretas savitas, su giliu vidiniu gyvenimu, socialine, profesine ir psichologine charakteristika rš. 2. oficialus dokumentas, atsiliepimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • perėmimas — sm. (1) 1. → perimti I 4: Jie atsisako nuo lietuviško meno ir lietuviškos kultūros perėmimo K.Kors. 2. refl. → perimti I 10 (refl.): Baisus jo persiėmimas mokslu Brt. 3. refl. → perimti I 11 (refl.): Ne tiek ta istorija, tas prietykis, kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • rekomendacija — rekomendãcija sf. (1) 1. palankus atsiliepimas, teikimas; raštas, kuriame palankiai apie ką atsiliepiama: Rekomendacijos į partiją sp. Jis pagaliau sutiko mane išleisti ir dar davė savo ranka parašytą rekomendacijos laišką J.Balč. Tu žadėjai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • rekomendavimas — rekomendãvimas sm. (1) DŽ1 → rekomenduoti 1: Rekomendavimas yra atsiliepimo, ypač palankaus, davimas, o rekomendacija yra pats rašytinis arba žodinis atsiliepimas arba patarimas KlK5,34 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”